CHÚNG TA LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?

Khi bạn mua thứ gì đó từ cửa hàng của chúng tôi, như là một phần của quá trình mua bán, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn.

Khi bạn duyệt qua cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ giao thức internet (IP) trên máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn.

Tiếp thị qua email (nếu có): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng, sản phẩm mới và các cập nhật khác của chúng tôi.

BẰNG LÒNG

Làm thế nào để bạn có được sự chấp thuận của tôi?

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch, hãy xác minh thẻ tín dụng của bạn, đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc hoàn trả mua, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý thu thập và sử dụng nó chỉ vì lý do cụ thể đó.

Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì lý do thứ yếu, như tiếp thị, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn trực tiếp cho sự đồng ý của bạn hoặc cung cấp cho bạn một cơ hội để nói không.

Làm thế nào để thu hồi sự chấp thuận của tôi?

Nếu sau khi bạn chọn tham gia, bạn thay đổi ý định, bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi liên lạc với bạn, để tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại

Email: sales@khesaca.com
ĐT: +84948754999
Địa chỉ liên Hệ: Cơ Sở Sản Xuất Cà Phê Khesaca
1. Tại Quảng Trị: 49 Nguyễn Hoàng, Khóm 3, Thị trấn Diên Sanh, Hải Lăng
2. Tại HCM: B125 Nguyễn Văn Quá, F. Đông Hưng Thuận, Q.12

TIẾT LỘ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi yêu cầu luật pháp yêu cầu hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Thanh toán:

Dữ liệu giao dịch mua hàng của bạn chỉ được lưu trữ miễn là cần thiết để hoàn tất giao dịch mua hàng của bạn. Sau khi hoàn tất, thông tin giao dịch mua hàng của bạn sẽ bị xóa.

Tất cả các cổng thanh toán trực tiếp đều tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS thiết lập do Hội đồng Tiêu chuẩn An toàn PCI quản lý, đây là nỗ lực chung của các nhãn hiệu như Visa, MasterCard, American Express và Discover.

Yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo việc xử lý an toàn thông tin thẻ tín dụng bởi cửa hàng của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ.

DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để họ có thể thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhất định, chẳng hạn như cổng thanh toán và các bộ xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật riêng đối với thông tin mà chúng tôi được yêu cầu cung cấp cho các giao dịch mua liên quan đến chúng.

Đối với các nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của chúng để bạn có thể hiểu cách thức mà thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi các nhà cung cấp này.

Đặc biệt, hãy nhớ rằng các nhà cung cấp dịch vụ nhất định có thể nằm trong hoặc có các cơ sở có thẩm quyền khác với bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn tiến hành một giao dịch liên quan đến dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thì thông tin của bạn có thể trở nên tuân theo pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc các cơ sở đó có trụ sở.

Liên kết

Khi bạn nhấp vào liên kết trên cửa hàng của chúng tôi, họ có thể hướng bạn đi từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của họ.

Phân tích của Google:

Cửa hàng của chúng tôi sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi tìm hiểu về người ghé thăm trang của chúng tôi và những trang nào đang được xem xét.

BẢO VỆ

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sử dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý và thực hiện các biện pháp tốt nhất để đảm bảo rằng nó không bị mất, lạm dụng, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy bỏ.